GALERI

Kami mempunyai 2 buah kolam pancing air masin. Kolam Pancing A
mempunyai keluasan tanah 1.06 hektar. Kolam pancing ini juga menjadi
pilihan syarikat koperat sebagai aktiviti syarikat bersempena hari keluarga.

Manakala Kolam Pancing B sedang dalam pembinaan dan dijangka siap
pada Syawal 1438H