koperasi darussyifa berhad

INFO 
KORPORAT

pengerusi 

USTAZ ZULKIPLY BIN MOHD DAHLAN

PENASIHAT 1

TN HAJI ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

PENASIHT 2

USTAZ ABDUL RAHMAN BIN NAWAS

TN HAJI HAMDI DATO' HARON
BENDAHARI

TN SAAIDDUTDIN HAJI YAAKOB
SETIAUSAHA

TN HJ AHMAT MURTZA BIN SALLEH
AHLI LEMBAGA KOPERASI

Racang Dasar Koperasi Darussyifa

TN HJ DR AZLIN BIN AZZUDDIN
AHLI LEMBAGA KOPERASI

When the aim is to develop an entertaining and fun game app, it is essential for .

USTAZ MUHD REDZA BIN AHMAD
AHLI LEMBAGA KOPERASI

In daily life, maybe you have so familiar with a number of daily necessities, well, do you .

HJ KHALIL BIN AHMAD
AHLI LEMBAGA KOPERASI

Every year more than four million traffic lights use an estimated three billion .

USTAZ ZAKI BIN YA
AHLI LEMBAGA KOPERASI

Data Centers have gained importance with hyper connectivity. To handle .

HAJJAH HAMIDAH BINTI SAIEN
AHLI LEMBAGA KOPERASI

When the aim is to develop an entertaining and fun game app, it is essential for .

Daftar koperasi

30 APRIL 2007

fungsi

SYARIKAT BERFUNGSI DALAM
          " PERKHIDMATAN "

sejarah penubuhan

keanggotaan

TERBUKA KEPADA SEMUA
    " AHLI DARUSSYIFA " 

syer minima kdb

SYER MINIMUM ADALAH RM100.00 DAN MANIMUM ADALAH RM 100,000.00 MANAKALA PENDAFTARAN SEBANYAK RM 20.00

 " Aktiviti penerbitan dan percitakan adalah aktiviti yang mempunyai kaitan rapat dengan pembekalan buku kepada ahli Darussyifa’. Manakala aktiviti pembangunan tanah khasnya tanah milik Darussyifa’ akan direncana bagi manfaat Darussyifa’ "

OBJEKTIF PENUBUHAN

 " Koperasi akan menjalankan lima aktiviti utama, Aktiviti peruncitan merupakan aktiviti utama "
 • << NO.1

  Aktiviti peruncitan.

 • NO.2 >>

  Pembangunan tanah terutama tanah Darussyifa

 • << NO.3

  Pengeluaran ayer minuman

 • NO.4 >>

  Aktiviti Penerbitan dan Percitakan

 • << NO.5

  Aktiviti umrah dan ziarah;

 • NO.6 >>

  Aktiviti takaful dan khairat

 • << NO.7

  Aktiviti kebajikan dan pendidikan kepada anggota dan anak anggota

 • NO.8 >>

  Lain program social dan kebajikan

 "  Merealisasi Koperasi Darussyifa’ Berhad sebagai Koperasi yang berjaya meningkatkan sosio-ekonomi kepada anggota dan Darussyifa’.  "

VISI

Mewujudkan sifat amanah, berintegriti, jujur dan ikhlas.

Bersilaturrahim

Berkebajikan

Keuntungan sama dikongsi.

MISI

 • < NO.1

  Mengharap potensi bersekala besar melalui pernyertaan adan penyatuan bersama ahli DARUSSYIFA’

 • NO.2 >

  Menggerakkan secara dinamik sumber dana dan modal insan yang ‘alim dan pakar, berketerampilan lagi penuh tanggungjawab dengan nilai insaniah yang bermotivasikan keredhaan illahi

 • < NO.3

   Melaksanakan tadbirurus Koperasi yang sistematik dengan pematuhan kepada Akta Koperasi , Uuk dan mana peraturan serta Akta yang perlu dipatuhi

 • NO.4 >

  Mengambil peluang dalam aktiviti ekonomi yang berdaya maju dan menguntungkan

 • < NO.5

  Meningkatkan saiz aktiviti semasa seterusnya penglibatan dan pemilikan dalam aktiviti yang bersekala besar dalam hartanah

 • NO.6 > 

  Melestarikan koperasi berkembang dengan tuntutan Maqasid Syariah, serta penawaran produk , khidmat dan bantuan dana untuk kesejahteraan anggota dan Darussyifa

 • < NO.7

  Membantu memperkasakan perubatan dan pengubatan Islam

0%

2007 - 2009

Jumlah keanggotaan koperasi meningkat dari 257
anggota kepada 505

0%

2010 - 2012

Pada tahun 2010 hingga 2012, keanggotaan koperasi
meningkat dari 574  kepada 697

0%

2014 - 2017

Pada tahun 2013 hingga 2017 keanggotaan 
koperasi menunjukkan peningkatan yang semakin baik dengan jumlah pendaftaran 812 , dengan jumlah terkini anggota koperasi sebanyak 1114  pada tahun 2017

2008

20

2009 - 2011

15

2012 - 2014

11

2015 - 2016

11